ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
24 พ.ค. 62 กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน
23 พ.ค. 62 กิจกรรมปลูกต้นไม้ประจำชาติ
14 พ.ค. 62 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
13 พ.ค. 62 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
31 มี.ค. 62 ประกาศผลสอบป.6 และ ม.3 รับเอกสารจบการศึกษา
โรงเรียนบ้านธำมรงค์ ฝ่ายวิชาการ
25 มี.ค. 62 ปิดภาคเรียนที่ 2/2561
โรงเรียบ้านธำมรงค์ ฝ่ายวิชาการ
22 มี.ค. 62 ปัจฉิมนิเทศ ม.3
โรงเรียนบ้านธำมรงค์ ฝ่าบริหารงานทั่วไป
20 มี.ค. 62 ถึง 21 มี.ค. 62 สอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2 / 2561
โรงเรียนบ้านธำมรงค์ ฝ่ายวิชาการ
27 ก.พ. 62 ถึง 28 ก.พ. 62 เข้าค่ายลูกเสือ กลุ่มไตรตรึงษ์
ฝ่าบริหารงานทั่วไป
02 ก.พ. 62 ถึง 03 ก.พ. 62 สอบ O -NET
ฝ่ายวิชาการ
20 ม.ค. 62 สทศ.ประกาศรายชื่อเลขที่นั่งสอบ walk in
โรงเรียบ้านธำมรงค์ ฝ่ายวิชาการ
11 ม.ค. 62 กิจกรรมวันเด็ก
โรงเรียนบ้านธำรงค์ ฝ่าบริหารงานทั่วไป
05 ม.ค. 62 ถึง 15 ม.ค. 62 สทศ.ประกาศเลขที่นั่งสอบ ครั้งที่2
5-15 ร.ร แจ้งเพิ่ม ลด รายชื่อ walk in
โรงเรียนบ้านธำมรงค์ ฝ่ายวิชาการ
28 ธ.ค. 61 กิจกรรมวันปีใหม่
โรงเรียนบ้านธำมรงค์ ฝ่าบริหารงานทั่วไป
25 ธ.ค. 61 กิจกรรมวันคริสมาสต์
โรงเรียนบ้านธำมรงค์ ฝ่ายวิชาการ
20 ธ.ค. 61 ถึง 21 ธ.ค. 61 สอบวัดผลกลางภาคเรียนที่ 2 / 2561
โรงเรียนบ้านธำมรงค์ ฝ่ายวิชาการ
25 พ.ย. 61 วันวชิราวุธ
โรงเรียนบ้านธำมรงค์ ฝ่าบริหารงานทั่วไป
23 พ.ย. 61 พิธีถวายราชสดุดีพระมงกุฎเกล้า
โรงเรียนบ้านธำมรงค์ ฝ่าบริหารงานทั่วไป
22 พ.ย. 61 วันลอยกระทง
โรงเรียนบ้านธำมรงค์ ฝ่าบริหารงานทั่วไป
01 พ.ย. 61 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2/2561
โรงเรียนบ้านธำมรงค์ ฝ่ายวิชาการ
31 ต.ค. 61 เปิดเตรียมการภาคเรียนที่ 2 /2561
โรงเรียนบ้านธำรงค์ ฝ่ายวิชาการ
10 ต.ค. 61 ปิดภาคเรียนที่ 1/2561
โรงเรียนบ้านธำมรงค์ ฝ่ายวิชาการ
08 ต.ค. 61 ส่งคะแนนการวัดผลประเมินภาคเรียนที่ 1/2561
โรงเรียนบ้านธำมรงค์ ฝ่ายวิชาการ
04 ต.ค. 61 ถึง 05 ต.ค. 61 สอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1 / 2561
โรงเรียนบ้านธำมรงค์ ฝ่ายวิชาการ
06 ก.ย. 61 ถึง 08 ก.ย. 61 โครงการศึกษาดูงาน เกษียณอายุราชการ กลุ่มไตรตรึงษ์
จังหวัดจันทบุรี ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
24 ส.ค. 61 งานมุฑิตาจิตและเกษียณอายุครูสุเทพ
โรงเรียนบ้านธำมรงค์ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
23 ส.ค. 61 ถึง 25 ส.ค. 61 กิจกรรมกีฬากลุ่มไตรตรึงษ์
โรงเรียนนครไตรตรึงษ์ อบต.ธำมรงค์
12 ส.ค. 61 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
โรงเรียนบ้านธำมรงค์ ฝ่าบริหารงานทั่วไป
06 ส.ค. 61 ถึง 07 ส.ค. 61 สอบวัดผลกลางภาคเรียนที่ 1 / 2561
โรงเรียนบ้านธำมรงค์ ฝ่ายวิชาการ
03 ส.ค. 61 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครอง
โรงเรียนบ้านธำมรงค์ ฝ่าบริหารงานทั่วไป
28 ก.ค. 61 วันเฉลิมพระชนมพรรษา / วันเข้าพรรษา
โรงเรียนบ้านธำมรงค์ ฝ่าบริหารงานทั่วไป
25 ก.ค. 61 แห่เทียนเข้าพรรษา
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม ฝ่าบริหารงานทั่วไป
24 ก.ค. 61 โครงการค่ายเยาวชนรักษ์ป่า รักสิ่งแวดล้อม
บ้านธำมรงค์ อบต.ธำมรงค์
23 ก.ค. 61 ถวายราชสดุดี
โรงเรียนบ้านธำมรงค์ ฝ่าบริหารงานทั่วไป
22 ก.ค. 61 ถึง 24 ก.ค. 61 โครงการอบรมลูกเสือต้านยาเสพติด
ค่ายลูกเสือหนองปลิง ฝ่าบริหารงานทั่วไป
18 ก.ค. 61 การแข่งขันกีฬาสี กรีฑา
โรงเรียนบ้านธำมรงค์ ฝ่าบริหารงานทั่วไป
06 ก.ค. 61 โครงการฟันสวย ยิ้มสดใส
โรงเรียนบ้านธำมรงค์ ฝ่าบริหารงานทั่วไป
04 ก.ค. 61 กิจกรรมสวนสนาม(วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ)
โรงเรียนบ้านธำมรงค์ ฝ่าบริหารวิชาการ
26 มิ.ย. 61 วันสุนทรภู่
โรงเรียนบ้านธำมรงค์ ฝ่าบริหารงานทั่วไป
25 มิ.ย. 61 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนบ้านธำมรงค์ ฝ่าบริหารงานทั่วไป
23 มิ.ย. 61 โครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียน
โรงเรียนบ้านธำมรงค์ ฝ่าบริหารงานทั่วไป
19 มิ.ย. 61 ประชุมสามัญกลุ่มไตรตรึงษ์
โรงเรียนบ้านธำมรงค์ ฝ่าบริหารงานทั่วไป
14 มิ.ย. 61 กิจกรรมไหว้ครู กิจกรรมประชาธิปไตย(เลือกตั้งสภานักเรียน)
โรงเรียนบ้านธำมรงค์ ฝ่าบริหารงานทั่วไป
07 มิ.ย. 61 เปิดกองลูกเสือ
โรงเรียนบ้านธำมรงค์ ฝ่ายวิชการ
28 พ.ค. 61 วันวิสาขบูชา
โรงเรียนบ้านธำมรงค์ บริหารงานทั่วไไป
23 พ.ค. 61 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนบ้านธำมรงค์ ฝ่าบริหารงานทั่วไป
21 พ.ค. 61 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน
โรงเรียนบ้านธำมรงค์ ฝ่ายวิชาการ
16 พ.ค. 61 เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนบ้านธำมรงค์ ฝ่ายวิชาการ
10 พ.ค. 61 ถึง 15 พ.ค. 61 เปิดเตรียมการภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนบ้านธำมรงค์ ฝ่ายวิชาการ