รับเรื่องร้องเรียน
โรงเรียนบ้านธำมรงค์(รองประชาสงเคราะห์)
หมู่ที่ 2 บ้านธำมรงค์   ตำบลธำมรงค์  อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 62160
เบอร์โทรศัพท์ 055-876082
Email : banthammarongschool@gmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :