สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
เป็นรูปแหวน มีเพชรส่องแสงประกาย ดังชื่อโรงเรียน ซึ่งหมายถึงแหวน