ภาพกิจกรรม
ตรวจเยี่ยมห้องเรียน
วัน จันทร์ ที่ 12 พฤศจิกายน 2561 นายคณาพงศ์  ศรีสุข ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ได้เข้านิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา การเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ณ โรงเรียนบ้านธำมรงค์ (รองประชาสงเคราะห์)
โพสเมื่อ : 13 พ.ย. 2561,14:05   อ่าน 164 ครั้ง