ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : ระดับเหรียญเงิน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงสายธาร กันทาบูน
โพสเมื่อ : 30 พ.ย. 2561,09:51   อ่าน 77 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ระดับเหรียญเงิน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
ชื่อนักเรียน : เด็กชายรัตนชัย อินทร์เที่ยง
โพสเมื่อ : 30 พ.ย. 2561,09:50   อ่าน 78 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ระดับเหรียญเงิน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
ชื่อนักเรียน : เด็กชายพงศภัค เรขะวัฒนะ
โพสเมื่อ : 30 พ.ย. 2561,09:50   อ่าน 79 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ระดับเหรียญเงิน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
ชื่อนักเรียน : เด็กชายปวริศ วิรุณภักดิ์
โพสเมื่อ : 30 พ.ย. 2561,09:50   อ่าน 62 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ระดับเหรียญเงิน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงบุษกร รุ่งโรจน์
โพสเมื่อ : 30 พ.ย. 2561,09:49   อ่าน 71 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ระดับเหรียญเงิน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงกัลยากร วงศิลป์
โพสเมื่อ : 30 พ.ย. 2561,09:48   อ่าน 75 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ระดับเหรียญทองแดง การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงศิวพร ควรขจร
โพสเมื่อ : 30 พ.ย. 2561,09:46   อ่าน 78 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ระดับเหรียญทองแดง การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงศิรินทรา สุวรรณ์
โพสเมื่อ : 30 พ.ย. 2561,09:46   อ่าน 75 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ระดับเหรัยญเงิน การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
ชื่อนักเรียน : เด็กชายมนัสษา โพธิ์เงิน
โพสเมื่อ : 30 พ.ย. 2561,09:45   อ่าน 100 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ระดับเหรียญเงิน การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงรัตติกาล กุลวานิช
โพสเมื่อ : 30 พ.ย. 2561,09:45   อ่าน 58 ครั้ง